wtorek, 18 września 2012

Fiat S.p.A. klasyfikowany po raz czwarty z rzędu w rankingu Dow Jones Sustainability World i Europe (DJSI World i DJSI Europe)

Już czwarty rok z rzędu Fiat S.p.A. wyróżniony został w rankingu Dow Jones Sustainability Index (DSJI) World i Europe z wynikiem 91/100 w porównaniu ze średnią 74/100 dla firm działających w sektorze motoryzacyjnym, ustalaną wspólnie z Dow Jones przez szwajcarską agencję doradztwa inwestycyjnego w zakresie zrównoważonego rozwoju Sustainable Asset Management (SAM).Obecność w klasyfikacji prestiżowych indeksów DJSI World i DSJI Europe ograniczona jest wyłącznie do firm uważanych za najlepsze w kategoriach działalności gospodarczej, ochrony środowiska oraz relacji socjalnych. Innymi firmami motoryzacyjnymi dopuszczonymi do rankingu DJSI World na rok 2012/2013 są BMW i Volkswagen, lecz do rankingu DJSI Europe weszły tylko firmy Fiat i BMW.

Dyrektor generalny (CEO) Fiata, Sergio Marchionne skomentował to wydarzenie w sposób następujący: „Integralną częścią modelu biznesowego firmy Fiat jest kultura odpowiedzialności, ponieważ uważamy, że każdą organizację międzynarodową określać powinna świadomość poszanowania środowiska, szacunek dla ludzi, uczciwe i przejrzyste relacje biznesowe oraz pozytywny wkład w rozwój lokalnych społeczności."

Grupa Fiata osiągnęła wynik maksymalny w niemal wszystkich obszarach analizy pod kątem poszanowania środowiska (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i strategia ograniczenia emisji zanieczyszczeń, polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska, zarządzanie procesami produkcji pod kątem oddziaływania na środowisko) oraz w wymiarze socjalnym - w zakresie rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa pracy i zagrożenia chorobami zawodowymi,  zaangażowania udziałowców/akcjonariuszy, odpowiedzialności wobec społeczności oraz działalności filantropijnej. Najwyższy stopień uznania przyznano także w sferze zarządzania marką, procesów innowacji oraz standardów łańcucha dostaw.

Osiągnięte wyniki pokazują, że integracja Fiata z Chryslerem umożliwia większą koncentrację w zakresie zrównoważonego rozwoju, pozwalając na optymalne wykorzystanie najmocniejszych stron obu partnerów aliansu oraz ich najlepszych praktyk.

Za rok 2011 Grupa Fiata poszczycić się może szeregiem znaczących efektów swej działalności. W sferze ochrony środowiska naturalnego już piąty rok z rzędu Fiat zyskał uznanie za produkcję samochodów o najniższym poziomie emisji CO2 wśród najlepiej sprzedających się marek w Europie.

Fiat Powertrain i Chrysler Group kontynuowały prace rozwojowe nad technologiami zwiększającymi efektywność paliwową i osiągi jednostek napędowych - równolegle z ograniczeniem ich oddziaływania na środowisko naturalne. Do efektów tych prac zaliczyć należy uznanie przez międzynarodowe jury złożone z 76 dziennikarzy motoryzacyjnych dwucylindrowego silnika TwinAir, jako Silnik Roku 2011 oraz nominacja przez prestiżowy magazyn Wards's Automobile jednostki V-6 Pentastar do dziesiątki najlepszych silników 2010 i 2011 (Ward's 10 Best Engines).

Nie do przecenienia było także zaangażowanie firmy Magneti Marelli w rozwój systemów i komponentów motoryzacyjnych pod względem optymalizacji zużycia energii oraz usprawnienia rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem drogowym.

Należy także wspomnieć o roli, którą w działalności Grupy Fiat odgrywa Centro Ricerche Fiat, jako centrum rozwoju projektów strategicznych oraz międzynarodowych platform badawczych. Podobną działalność prowadzą poligony doświadczalne Chelsea Proving Grounds i Arizona Proving Grounds oraz Automotive Research and Development Center w zakresie programów badawczo-rozwojowych/testowych pojazdów dla Chrysler Group pod kątem nowatorskich rozwiązań w zakresie ekologii.

Istotne postępy poczynione zostały również na polu ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. W porównaniu z rokiem 2010 zakłady montażu finalnego oraz tłocznie Fiat Group Automobiles i Chrysler Group pochwalić się mogą 10-procentową redukcją emisji CO2  do atmosfery oraz 18,5-procentowym zmniejszeniem zużycia wody w przeliczeniu na każdy wyprodukowany pojazd.

Strategicznym priorytetem pozostaje także zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Służy temu szereg inicjatyw i programów inwestycyjnych ukierunkowanych na zapobieganie wypadkom przy pracy, utrzymanie bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia i dobrego samopoczucia zatrudnionych. Fiat Group kontynuuje swe zaangażowanie w promocję odpowiedzialnych socjalnie i ekologicznie praktyk swoich dostawców. Fiat Group zaangażowany jest ponadto na kwotę 36,5 mln € w rozliczne inicjatywy i projekty wsparcia rozwoju ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego lokalnych społeczności.

Fiat S.p.A. klasyfikowany jest również w innych wiodących indeksach światowych: ASPI Eurozone, STOXX Global ESG Leaders, STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG Social Leaders, STOXX Global ESG Governance Leaders, ECPI Ethical Euro, ECPI Ethical EMU, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark, FTSE ECPI Italia SRI Leaders, Ethibel Excellence Europe oraz Ethibel Excellence Euro.

Wszystkie osiągane efekty świadczą bezspornie, że nawet pomimo niekorzystnych warunków ekonomicznych w skali globalnej, problematyka zrównoważonego rozwoju w oparciu o stałe i wielo-tematyczne doskonalenie,  pozostaje w centrum uwagi Grupy Fiat.

Dodatkowe informacje dostępne są na:
www.fiatspa.com/en-US/systainability/Pages/Homepage.aspx

Kryteria selekcyjne
Kwalifikacja w rankingu DJSI oparta jest na kryteriach selekcji w trzech kategoriach tematycznych (ekonomiczna, ekologiczna i socjalna), wyznaczających koncepcję zrównoważonego rozwoju. Analiza kategorii ekonomicznej dotyczy oceny ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, kodeksu postępowania, zarządzania marką, zarządzania łańcuchem dostaw oraz procesów innowacyjnych. W kategorii ochrony środowiska (ekologii) analiza dotyczy raportowania w zakresie oddziaływania ekologicznego, polityki i zarządzania w zakresie ochrony środowiska, zarządzanie procesami produkcji pod kątem oddziaływania na środowisko, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i strategii ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz operacyjnej efektywności ekologicznej. W kategorii socjalnej analizowane są procesy raportowania, zarządzanie zasobami ludzkimi, przestrzeganie praw człowieka, odpowiedzialność wobec społeczności i działalność filantropijna, bezpieczeństwo i zdrowia w miejscu pracy oraz zaangażowanie udziałowców/akcjonariuszy.

źródło: Fiat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz